Consultprijs


Een consult bij de Praktijk 360 graden duurt 60 minuten en kost € 85,-
Er zijn tevens mogelijkheden voor consulten van een half uur á € 47,50

Wij zijn lid van de beroepsverenigingen LVNT, NVTA
en het kwaliteitsregister RBCZ (www.RBCZ.nu)
Ons KVKnr: 59787236 en ons BTWnr: 853644147


Daardoor zijn er bij een groot aantal zorgverzekeringen ruime vergoedingsmogelijkheden.
In de onderstaande lijst kun je deze verschillende mogelijkheden bekijken.
De consulten komen niet voor rekening van de eigen risico regeling.
Je hebt geen verwijzing van een huisarts nodig en spreekt je eigen risico niet aan.

Je kunt betalen via PIN.    

Mocht je verhindert zijn en niet kunnen komen op een afspraak
dan kun je tot 48 uur voor aanvang de afspraak kosteloos annuleren.


Vergoedingenlijst 2023

Praktijk 360 graden

 • Massage
 • Coaching
 • Voeding
 • Kruiden
 • Gespreksvoering

In onze praktijk werken HBO gediplomeerde therapeuten.
Zij zijn aangesloten bij de grootste beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig therapeuten,
de LVNT en de Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse, de NVTA.
Daardoor worden de behandelingen veelal geheel of gedeeltelijk vergoed.
 • Een aanvullende kijk op uw gezondheid.
 • U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • Het Eigen Risico Bedrag wordt niet aangesproken.

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen via 0251-247236


Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2023

(Check ook nog even je polis, deze lijst biedt geen garantie)

Klik hier voor de LVNT Vergoedingenlijst 2023   (De lijst wordt als een pdf gedownload)


Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 1. zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 2. er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond,
  of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 2. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 3. Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 4. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
  zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens,
dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ´behandeling natuurgeneeskunde´, of ´psychosociaal consult´
 • de kosten van het consult

Klachten
De leden van de LVNT zijn therapeuten die cliënten begeleiden bij diverse klachten op medisch sociaal vlak.
Hieronder vallen alle lichamelijke klachten, die zowel stress gerelateerd als chronisch of acuut kunnen zijn.
De behandeling is niet symptoomgericht maar richt zich op de hele mens als zodanig en wordt terecht holistisch genoemd.
Cliënten kunnen zowel volwassenen als kinderen zijn. De intentie van Natuurgeneeskundigtherapeuten is om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg.
Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten.
Elke LVNT-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit gebeurt via de beroepsvereniging LVNT. De LVNT heeft dit klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten Klachten. Mochten er klachten zijn, is het advies om eerst dit voor te leggen aan de geconsulteerde therapeut. Komt u er dan niet uit, kunt u zich wenden tot de LVNT (www.lvnt.nl), de RBCZ (www.rbcz.nu) of de SCAG (www.scag.nl).