Coachen is het ontdekken van je kwaliteiten

Dat doe je door het verkrijgen van meer zelfinzicht. We gaan met elkaar in gesprek.
In dat gesprek gebruik ik de kennis en vaardigheden uit een aantal methodes, waaronder de Transactionele Analyse. Je ontdekt je vaste patronen, zoals je vaak voelt, wat je vaak denkt en wat je vaak doet. Doordat je deze patronen gaat herkennen kan je er verantwoording voor nemen. Door verantwoording te nemen kan je de vaste patronen veranderen. Je stelt je eigen doelen en we onderzoeken hoe je bij die doelen kunt komen. Ondertussen leer je jouw valkuilen eerder te zien, je leert ze te ontwijken, het geloof in jezelf groeit. Je doelen komen dichterbij en zijn steeds vaker haalbaar.
Als coach begeleid ik je in het ontdekken van wat je wilt bereiken, wat jouw droom is.
We achterhalen samen wat je tegenhoudt om invulling te geven aan jouw droom.
Mijn taak hierin is goed naar jou te luisteren en mij in jouw situatie in te leven. Met oefeningen, vragen, confrontatie en reflectie wordt je bewust van je eigen gevoelens, attitude, denken, patronen, handelen en de gevolgen die dit voor jou heeft.
Je wordt begeleid in jouw gevoel ervaren. Je herbeleeft situaties van vroeger met als doel krachtige ervaringen mee te nemen naar het hier en nu of minder prettige ervaringen los te laten. Zodanig dat ze neutraal voelen als je eraan terug denkt. Je beeldt je toekomst in zodat je ervaart hoe het eruit ziet, voelt en wat je dan hoort. Je leert minder te malen in je hoofd en meer in het hier en nu te zijn. Met als doel dat je zelf gaat bepalen hoe je jezelf voelt.
Waardoor je meer in je kracht staat.

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) is een aanpak ten behoeve van persoonlijke groei en verandering. Gebaseerd op de uitgangspunten dat mensen meer kunnen dan zij denken, dat ieder mens van waarde is en dat datgene wat we vroeger hebben meegemaakt nog altijd (onbewust) een rol speelt in ons leven in de omgang met onszelf en anderen. In privé en werk. Als coach past Jeroen van Vuuren vaak TA toe. Bij de volgende situaties blijkt TA heel goed ingezet te kunnen worden:
 • Wanneer je (nog) niet bewust bent van je eigen patronen, maar wel merkt dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt.
 • Je herkent je eigen patroon en erkent dat je er last van hebt maar je weet niet hoe je het doorbreken moet.
 • Je overtuigd bent dat het probleem bij anderen ligt, dat zij niet OK zijn en jij wel.
 • Je moeite hebt met communiceren en er geen vat op krijgt.
 • Dat je in je werk het idee hebt dat je er niet bij hoort.
 • Dat je altijd problemen hebt met je familie als je elkaar weer ziet.
 • Wanneer je moeite hebt om je grenzen te stellen en je daarin elke keer opnieuw verrast wordt.
 • Dat je vaak in conflictsituaties terecht komt zonder dat je dat wilt maar je weet niet hoe je het anders moet aanpakken.
 • Terugkerende lichamelijke klachten/Burnout/Adhd/Autisme/Depressie.

Het model van egotoestanden (OVK model)

Wanneer jij jezelf gedraagt, denkt en voelt in antwoord op wat hier en nu om jou heen gebeurt, waarbij jij alle mogelijkheden die jou als volwassene ten dienste staan gebruikt, dan reageer je vanuit jouw Volwassene egotoestand.
Wanneer jij je gedraagt, denkt en voelt zoals je ouders, leraren, en managers,
dan reageer je vanuit jouw Ouder egotoestand (kritisch of voedend).
Wanneer jij terugkeert tot het gedrag, de gevoelens en het denken zoals die zich bij jou als kind voordeden,
dan reageer je vanuit jouw Kind egotoestand (aangepast of vrij).

Kritische Ouder
Ons als een werkelijke ouder gedragen bij het vaststellen van regels als we streng moeten zijn.Aangepast Kind
Ons beleefd gedragen zoals ons als kind is geleerd, welgemanierd zijn.
Voedende Ouder
Ons als een werkelijke ouder gedragen
als we voor iemand moeten zorgen.


Volwassene
Ons als een volwassene gedragen als we met een collega samenwerken of met onze partner communiceren om problemen logisch en actief te lijf te gaan.

Vrij Kind
Ons op een natuurlijke manier gedragen zoals we als kind wellicht deden, vriendelijk zijn en creatief.

Gedurende de dag wisselen we continu van egopositie.
Om een gezonde evenwichtige persoonlijkheid te zijn hebben wij alle drie de egoposities nodig.
We hebben de Volwassene nodig voor het oplossen van problemen in het hier-en-nu.
Om goed in de maatschappij te kunnen functioneren hebben wij de regels nodig die wij in onze Ouder meedragen.
In ons Kind hebben wij toegang tot de spontaniteit, creativiteit en intuïtie.

Transacties

Communiceren doe je met anderen en met jezelf. Communicatie vanuit het TA model gebeurt op basis van uitwisseling tussen egotoestanden van jou en de ander(en). De actie van de een en de reactie van de ander vormen samen een transactie.

Complementaire transacties
Transacties zijn complementair wanneer iemand zich richt tot een bepaalde egotoestand van een ander en
die ander vanuit de aangesproken egotoestand reageert. Complementaire transacties kunnen oneindig doorgaan.


Wanneer je baas vanuit de Kritische Ouder tegen je zegt; "Nu ben je alweer te laat!"
En jij vanuit je Aangepast Kind reageert met "Sorry, ik ben te laat vertrokken, het zal niet meer gebeuren".

Gekruiste transacties
Wanneer een transactie wordt gekruist treedt er een breuk op in de communicatie.
Bij een kruistransactie reageert de ander vanuit een andere egotoestand dan waarop hij of zij was aangesproken.


Wanneer je aan je partner vraagt vanuit de Volwassene: "Hoe laat eten we?"
en je partner vanuit de Kritische Ouder reageert "Dat is nu al de derde keer deze week dat ik moet koken!"

Dubbele transacties
Soms worden we geconfronteerd met een ogenschijnlijk complementaire transactie waar een onderstroom onder schuil gaat.
Dit is een zogenaamde dubbele of verborgen transactie. Het is een transactie waarbij op twee niveaus wordt gecommuniceerd.
Het resultaat wordt bepaald door het psychologische (non-verbale, lichaamstaal) en niet door het sociale
(verbale niveau, wat er gezegd werd). Deze transacties bezorgen de meeste verwerkingstijd.
Wat was nou eigenlijk de boodschap en wat gaf jij zelf aan boodschap terug? En wilde je dat wel?

Sociaal:
Wat een leuke
blouse heb je
aan!


Psychologisch:
Wat een vreselijke
blouse heb je
nu weer aan!

    Sociaal:
    Dank je
    Psychologisch:
    Ik zie er dus niet uit
Ps = Prikkel sociaal
Rs = Response sociaal
Pp = Prikkel psychologisch
Ps = Response psychologisch

Zoals bijvoorbeeld: Wat heb je en leuke blouse aan!
Het lijkt een volwassen compliment maar voor wie goed kijkt en luistert ziet en hoort de Kritische Ouder,
die het Aangepaste Kind aanspreekt: Wat een vreselijke blouse heb je nu weer aan en het Aangepaste Kind denkt : ik ziet er dus niet uit!
Hoe zit het met communiceren vanuit jouw egoposities?
Hoe bewust doe je dat?
Wil je daar verandering in aanbrengen?

Basisposities: Ik ben OK, jij bent OK

Het eerste concept uit de Transactionele Analyse, is dat mensen OK zijn.
Mensen zijn in de basis OK en dus in staat zijn om te veranderen, te groeien en op een gezonde manier met anderen om te gaan.
Mensen zijn OK houdt in dat Jij jezelf accepteert zoals jij bent en dat jij anderen accepteert zoals ze zijn.
Door welk venster kijk jij? De manier waarop jij in het "Hier en Nu" de wereld ervaart komt voort uit boodschappen en ervaringen van vroeger die jij als kind hebt omgezet in overtuigingen over jezelf (ik) en de ander (jij).
Deze zijn als volgt samen te vatten:
Jij bent OK            
Ik ben OK
Er tegen aan gaan
win win / samen
ik + / jij +
Helend
Zich onttrekken aan
slachtoffer / verliezer
ik - / jij +
Hulpeloos
Kwijt zien te raken
baas zijn / strijder
ik + / jij -
Hooghartig
Daar kan ik niets mee
afwijzing / afgewezen
ik - / jij -
Hopeloos
Ik ben niet-OK
Jij ben niet-OK          

 • Ik ben OK, jij bent OK   +/+
  Jij en ik zijn de moeite waard. Als we een conflict hebben wil ik het oplossen,
  maar mijn inzet voor het resultaat gaat niet ten koste van mijzelf of jou.
 • Ik ben niet-OK, jij bent OK   -/+
  Mijn leven is minder waard want jij bent beter en kunt meer dan ik.
  Ik ben niet zo belangrijk als jij. Als we een conflict hebben geef ik toe.
  Wat jij van mij vindt is belangrijker dan het resultaat.
  Ik ben niet gelukkig, ik zorg slecht voor mezelf en voel me vaak slachtoffer van situaties.
 • Ik ben OK, jij bent niet-OK   +/-
  Ik ben belangrijker dan jij. Als wij een conflict hebben zal ik mijn oplossing doordrukken
  want het resultaat is belangrijker, ook al gaat dat ten koste van jou.
  Ik weet wat goed voor jou is en jij niet.
 • Ik ben niet-OK, jij bent niet-OK   -/-
  Het leven is niet de moeite waard en daar kunnen wij niets aan veranderen.
  We hoeven ons niet in te spannen om een probleem op te lossen; het is toch hopeloos.
  We kunnen beter alles uit de weg gaan.

Wat is jouw standaard basispositie?
Hoe ga je er in verschillende context mee om?
Hoe tevreden ben je ermee?
Wil je er verandering in aanbrengen?

De dramadriehoek

Mensen die een Spel spelen in het omgaan met elkaar en dus niet "echt" en authentiek met elkaar communiceren, vervallen steeds in één van de drie scriptmatige rollen: Aanklager, Redder of Slachtoffer. En houden elkaar vast in de dramadriehoek.
Een Aanklager is iemand die andere mensen naar beneden haalt en ze kleineert.
Hij beschouwt anderen als minderwaardig en als niet-OK.
Ook de Redder ziet anderen als minderwaardig en niet-OK. Maar de Redder reageert door hulp aan te bieden vanuit een superieure positie. Hij denkt: "Ik moet die anderen helpen omdat ze niet competent genoeg zijn om zichzelf te helpen".
Voor Slachtoffer geldt, dat hij zichzelf minderwaardig en niet-OK vindt. Het Slachtoffer kan niet handelen (niet kunnen, niet willen, niet durven). Het Slachtoffer doet alsof hij niet bij machte is problemen op te lossen. De schuld ligt bij de ander als dingen niet lukken.
Er wordt medelijden opgewekt en er wordt geen eigen verantwoordelijkheid genomen.


Elk van de rollen in de dramadriehoek houdt een miskenning in. Zowel de Aanklager als de Redder miskennen anderen.
Een Slachtoffer miskent zichzelf. De drie rollen zijn niet authentiek. Als mensen één van deze rollen op zich nemen,
dan reageren ze meer op het verleden dan op het hier-en-nu.
Ze passen oude script (matige) strategieën toe waar ze als kind toe besloten hebben of die ze als kind overnamen van hun ouder(s).

Gewoonlijk begint iemand die een spel speelt op één van de drie posities en schakelt dan over op één van de andere posities.
Deze verschuiving in de dramadriehoek vindt plaats op het moment van de omslag in de spelformule.
Vastzitten in de dramadriehoek betekent, dat iemand niet kan kiezen, maar "automatisch" van de ene in de andere rol schiet.
Pas wanneer men zich bewust wordt van zijn script patroon en de rollen die hij kiest, kan een fundamentele verandering plaatsvinden.
Herken jij jezelf in één van de posities in de dramadriehoek?
Hoe bewust zet je deze positie in?
Hoe effectief ben je?
Zou je willen veranderen?
Wil je uit de dramadriehoek stappen?

De winnaardriehoekVerander van Aanklager in Assertief: Zeggen wat je denkt, vindt en voelt, zonder de ander te kwetsen.
Verander van Redder in Zorgend: Denken voor jezelf, niet voor de ander, Anderen het werk niet uit handen nemen,
Doen wat nodig is (en meer niet) en Geen dingen doen die je niet zelf wilt.
Verander van Slachtoffer in Kwetsbaar: Vanuit je Volwassen egopositie problemen oplossen,
Je bewust zijn van je eigen gevoelens en die serieus nemen en Problemen oplossen vanuit je eigen zelfbewustzijn.

Levensscript

Veel van ons gedrag wordt bepaald door onze drivers.
Je gedrag begint onder invloed van (schijnbaar) verstandige ouderlijke boodschappen.
We hebben deze meegekregen van onze ouders en je wordt erdoor gestuurd via jouw eigen ouderlijke deel.

Er zijn vijf drivers:
 • Wees Perfect
 • Wees Sterk
 • Doe je Best
 • Doe de Ander een Genoegen
 • Schiet op

Het is jouw persoonlijke overlevingsmechanisme om maar niet die andere boodschap te hoeven erkennen en voelen die je als klein kind hebt meegekregen en vastgelegd, jouw stoppers of jouw verboden.
In TA termen de injuncties: Je mag niet....

Injuncties   (verboden)   Negatieve vroege besluiten
"Je bent anders dan anderen."

"Grote jongens huilen niet."

"Had ik je maar nooit gekregen."

"Waarom ben je niet zoals....?"

"Wie denk je wel dat je bent?"

"Vraag niet om wat je nodig hebt."

"Vertrouw niet."

"Ik moet ziek worden om aandacht te krijgen."

"Denk niet over.... of Denk niet wat jij denkt."

"Laat me niet in de steek."

"Ervaar het maar toon het niet."

"Het is veiliger om helemaal niets te doen."


JE HOORT ER NIET BIJ

WEES GEEN KIND

BESTA NIET

WEES NIET JEZELF

SLAAG NIET

WEES NIET BELANGRIJK

KOM NIET DICHTBIJ

WEES NIET GEZOND

DENK NIET

GROEI NIET OP

VOEL NIET

DOE NIETS
Je hebt geleerd om met jouw drivers jouw stoppers te neutraliseren.
Maar het neutraliseren van jouw stoppers door jouw drivers gebeurt onder valse voorwaarden.
De belofte die van zo´n driver boodschap uitgaat is: "Ik ben OK zolang ik aan mijn driver gehoorzaam" (zie 1).
Maar aangezien dat onmogelijk is (altijd perfect, of sterk zijn is onmogelijk, etc.) kom je uiteindelijk toch in de stopperboodschap terecht,
waarvan de teneur is: "Ik ben niet OK/Jij bent OK" (zie 2).
Die onaangename positie kan jij ontvluchten door in woede te ontsteken tegen alles en iedereen die jou dit aandoet.
Je bent de "Verwijter" geworden. Dit correspondeert met de positie: "Ik ben OK/Jij bent niet OK" (zie 3).
Als ook deze positie niet tot iets dragelijks leidt kan je alsnog opgeven en in een toestand van hopeloosheid komen.
Je zit dan als de "Wanhopige" in de positie van de "Pay-Off" en dit correspondeert met "Ik ben niet OK/Jij bent niet OK" (zie 4).De essentie van dit miniscript is dat je start met je driver-gedrag en daardoor ´in script´ terecht komt, d.w.z.
in niet OK posities en bijbehorend gedrag en gevoelens (psychologische spelen, jouw favoriet rotgevoel).
Daaruit volgt ook dat als jij spelen en jouw favoriete rotgevoelens wilt vermijden jij moet leren
de verleiding van de driver boodschappen te weerstaan en dus moet leren het bijbehorende gedrag niet meer te vertonen.
De start van jouw script kan in een zeer korte tijd (seconden tot minuten) waargenomen worden.
Door de woorden, intonaties, gebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen die je gebruikt en laat zien.
Het zijn kort op elkaar volgende gedragingen die je steeds weer laat zien vlak voordat je in jouw scriptmatig gedrag en gevoel terechtkomt.
Wil je uit dit script, dan zul je je anders moeten gaan gedragen, anders gaan denken en handelen.
Namelijk: Zet tegenover de voorwaardelijke OK-positie van de driver:
       "Ik ben OK zolang ik de driver boodschap gehoorzaam"
de onvoorwaardelijke OK-positie van de allower: van driver naar allower:
    
van Wees Perfect
van Doe De Ander een plezier
van Wees Sterk
van Doe Je Best
van Schiet Op
   naar   
naar
naar
naar
naar
Zoals je bent ben je goed genoeg
Doe jezelf een plezier
Wees open en uit je behoefte
Doe het maar
Doe het in je eigen tempo


Ik ben ook OK als ik niet aan de conditie van de driver boodschap voldoe. De allower neutraliseert dus de driver.
Strict genomen zou het succesvol inzetten van de allower al voldoende zijn om driver gedrag te vermijden en dus ook de stoppers en de rest.
Want zolang je doet wat je deed zal je krijgen wat je kreeg. Wil je veranderen dan zul je dingen ANDERS moeten gaan doen.
Hoe kun je jouw script genezen? Het is geen eenmalige gebeurtenis.
Genezing is een kwestie van steeds meer en vaker nieuwe keuzes leren maken. Met vallen en opstaan.
Dit proces van je overlevingsmechanisme, jouw persoonlijke levensscript doorbreken wordt mooi samengevat in het volgende gedicht:

I
Ik loop langs de straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik val erin Ik ben verloren....
ik ben hulpeloos
Het is niet mijn schuld
Het duurt een eeuwigheid om eruit te komen
II
Ik loop langs dezelfde straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik doe alsof ik die niet zie Ik val er weer in
Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plaats ben
Maar het is niet mijn schuld
Het duurt nog steeds lang om eruit te komen
III
Ik loop langs dezelfde straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik zie dat die er is
Maar ik val er toch in...het is een gewoonte
Mijn ogen zijn open
Ik weet waar ik ben
Het is mijn schuld
Ik klim er direct uit
IV
Ik loop langs dezelfde straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik loop er omheen
V
Ik loop langs een andere straat....(gedicht door Portia Nelson)

De valkuilen in het bovenstaande gedicht kunnen vele vormen aannemen.
Ziekte, lichamelijk ongemak, relatieproblemen, geldproblemen, stemmingswisselingen, ongelukken, enz.
Met de hulp van een coach van Praktijk 360 graden werk je aan de wijziging van jou levensscript,
daar waar je er last van hebt en het wilt doorbreken.